บริการล้างทำความสะอาด

ฝุ่น PM 2.5 คืออะไร?

ฝุ่น pm 2.5 คือ ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ppm.หรือเล็กกว่าเส้นผมของมนุษย์ ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า การสูดเอาฝุ่น pm 2.5 เข้าไปในร่างกายจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพราะสามารถเดินทางผ่านทางเดินหายใจสู่ปอด กระแสเลือด และก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดในสมอง และฝุ่น pm2.5 ยังสามารถเป็นสารก่อมะเร็งได้อีกด้วย

เหตุผลที่เราต้องล้างทำความสะอาดท่อแอร์ดักท์

ภายในท่อลมแอร์ดักท์ ที่ใช้ส่งความเย็นมาให้เราเป็นเวลานานนั้น สภาพภายในนั้น ย่อมชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน เช่น คราบสนิมที่เกิดจากความชื้นของอุณหภูมิภายในท่อ สะสมเป็นเวลานานจนทำห้เกิดฝุ่นละออง และเชื้อรา และนั่นทำให้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการ เช่น โรคภูมิแพ้ และโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

***ดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีของบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพในอนาคตต้องได้รับการดูแล เพื่อป้องกันปัญหาของสุขภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต***

เครื่องมือที่ใช้ทำความสะอาดท่อแอร์ดักท์ ในปัจจุบันเครื่องมือที่ใช้ทำความสะอาดท่อแอร์ดักท์มีการพัฒนา และการแข่งขันขึ้นมาก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเพื่อผู้บริโภค คือเริ่มมีเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น กล้องตรวจสอบชนิด Realtime, Robot Cleaning, สเปย์ฆ่าเชื้อ, อบโอโซน เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

 

                                                                          

                                                                          Robot Cleaning                                                          Robot Cleaning

                                          

                                                                            

                                                                                     เครื่องดูดฝุ่น                                                                      จอมอนิเตอร์ 

 

                                                                                                                    

                                                      ก่อนล้างทำความสะอาด หลังล้างทำความสะอาด                  ก่อนล้างทำความสะอาด หลังล้างทำความสะอาด 

 

Visitors: 121,120