มิตซูบิชิ อิเลคทริค (Mitsubishi Electric)

เครื่องปรับอากาศ มิซูบิชิ อิเลคทริค (Mitsubishi Electric)

สัมผัสความแตกต่างอย่างมีระดับ ด้วยเครื่องปรับอากาศ

หลากหลายรุ่น ที่ตอบทุกสิ่งที่คุณต้องการ ตอบทุกด้าน

ที่เป็นคุณ ทั้งเทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงาน, เทคโนโลยี

ที่สร้างความสุขสบาย, เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ, เทคโนโลยี

ที่สะดวกสบายในการใช้งาน และเทคโนโลยีที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม

Visitors: 117,035