โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก

เจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก สาขาลำลูกกาคลองสี่

ลักษณะงาน : จำหน่ายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนคอยล์เปลือยต่อท่อลมระยะไกล

Trane ขนาด 60,000 btu. จำนวน 5 ชุด และต่อท่อดักท์ลม 5 ไลน์

ปีงานที่แล้วเสร็จ : 2554

สถานที่ : จังหวัดปทุมธานี

Visitors: 117,036