ปี 2556 บริการล้างทำความสะอาดเครื่องลดอุณหภูมิอากาศ ชนิดอีแวโปเรทีฟ (Evaporative Air Cooler) หรือเรียกว่า พัดลมไอเย็น แบบต่อท่อลม (ท่อดักท์)

เจ้าของโครงการ : บริษัท เบสท์เวิลด์ อินเตอร์เทรด จำกัด

ลักษณะงาน : ล้างทำความสะอาดเครื่องลดอุณหภูมิอากาศ ชนิดอีแวโปเรทีฟ (Evaporative Air Cooler)

หรือเรียกว่า พัดลมไอเย็น แบบต่อท่อลม (ท่อดักท์)

ปีงานที่แล้วเสร็จ : 2556

สถานที่ : จังหวัดสมุทรปราการ

Visitors: 117,035