ปี 2556 จำหน่ายพร้อมติดตั้งเครื่องลดอุณหภูมิอากาศ ชนิดอีแวโปเรทีฟ (Evaporative Air Cooler) หรือเรียกว่า พัดลมไอเย็น แบบต่อท่อลม (ท่อดักท์)

เจ้าของโครงการ : บริษัท เบสท์เวิลด์ อินเตอร์เทรด จำกัด

ลักษณะงาน : จำหน่ายพร้อมติดตั้งเครื่องลดอุณหภูมิอากาศ ชนิดอีแวโปเรทีฟ (Evaporative Air Cooler) หรือเรียกว่า พัดลมไอเย็น แบบต่อท่อลม (ท่อดักท์) จำนวน 2 ชุด และต่อท่อดักท์ลม จำนวน 2 ไลน์

ปีงานที่แล้วเสร็จ : 2556

สถานที่ : จังหวัดสมุทรปราการ

Visitors: 117,037