กริลหัวจ่ายลม / ฟิลเตอร์ (Grill / Filter)

กริล (Grill) / หัวจ่ายลม / หน้ากากแอร์

กริลรีเทริน์ (Grill Return) / ฟิลเตอร์ (Filter)

 

จำหน่าย, รับสั่งทำ และบริการออกแบบ 3D, ติดตั้ง, รื้อถอน, 

ย้าย, ซ่อมบำรุง, เปลี่ยนอะไหล่, ล้างทำความสะอาด

สำหรับโรงงาน, โรงแรม, ศูนย์การค้า, อาคาร, สำนักงาน,

บ้านพักอาศัย และสถานที่ต่างๆ

 

 

 

ในงานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ ที่ต้องใช้ท่อดักท์ เพื่อส่งลมไปยังส่วนต่างๆ ของอาคาร

จำเป็นจะต้องมีหัวจ่ายลม (กริล) หรือหน้ากากแอร์ เพื่อบังคับทิศทางลมไปตามความต้องการ ทำจากวัสดุ

อลูมิเนียม สามารถแบ่งออกตามลักษณะได้ดังนี้

1) Square Ceiling Diffuser คือหัวจ่ายลมจากเพดานแบบสี่เหลี่ยม ลักษณะของหัวจ่ายลมเป็นแบบสี่เหลี่ยม

จะติดตั้งใต้ฝ้าเพดาน เพื่อกระจายลมลงด้านล่าง และจะมีใบบังคับทิศทางลม เป็นแบบ 2 ทาง, 3 ทาง, 4 ทาง

หรือสามารถบังคับลมไปในทางเดี่ยวก็ได้ 

2) Round Ceiling Diffuser คือหัวจ่ายลมจากเพดานแบบกลม ลักษณะของหัวจ่ายลมเป็นแบบวงกลม

สามารถกระจายลมได้แบบ 360 อาศา 

3) Return Air Grille คือหน้ากากลมกลับ ลักษณะของหัวจ่ายลมเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า สำหรับติดตั้งเพื่อ

ดูดลมในห้องที่จ่ายออกไป โดยหัวจ่ายกลับมายังเครื่องจ่ายลม หรือแฟนคอย์ล บานไม่สามารถปรับได้ จะติดตั้ง

ไว้ใกล้กับแฟนคอย์ล เพื่อสะดวกในการดูดลมกลับ และสามารถใช้เป็นช่องทางการให้บริการอื่นๆ ได้สะดวก

เช่น การตรวจเช็ค, การซ่อมบำรุง, การล้างทำความสะอาด โดยการเปิดหน้ากากลมกลับนี้ออกได้

แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ

3.1 Hinged Core (แบบมีขอเกี่ยว) คือไม่ต้องถอดหน้ากากลมกลับลงมา ก็สามารถซ่อมบำรุง

เครื่องปรับอากาศได้ 

3.2 T-bar Lay in (แบบไม่มีขอเกี่ยว) คือหน้ากากลมกลับที่สามารถวางไว้บนฝ้าเพดานแบบทีบาร์ได้เลย 

4) Linear Slot Diffuser คือหัวจ่าย Slot เป็นหัวจ่ายลมที่เมื่อติดตั้งแล้ว จะดูสวยงามเข้ากับงานตกแต่งภายใน

เหมาะสำหรับการจ่ายลมด้านล่างมากกว่า 

5) Air Grille Register คือหัวจ่ายลมด้านข้าง สามารถที่จะปรับบานได้ นิยมติดตั้งให้จ่ายลมจากด้านข้าง

บริเวณฝ้าเพดานต่างระดับ

 

ฟิลเตอร์ (Filter) ทำจากวัสดุใยดำสังเคราะห์คาร์บอน, ไนล่อน และอลูมิเนียม

Visitors: 121,119